Safety scan

Aandacht voor de veiligheid van mensen, middelen en omgeving is een niet meer weg te denken onderdeel van het managen van fabrieken. Certificaten en inspecties dragen zorg voor een veilig gebruik van apparatuur, de juiste toepassing van werkprocessen en een accuraat veiligheidsbewustzijn. Ferris vult dit aan met aandacht voor de veilige toegankelijkheid van (fabrieks-) installaties. De periodieke en praktische safety scan geeft snel en duidelijk inzicht in de staat van de constructies waarvan uw medewerkers dagelijks gebruik maken. Trappen, roosters, bruggen, bordessen; met een gedegen kijk op deze constructies kunt u onveilige situaties eenvoudig voorkomen.

Voorrang aan veiligheid

Met safety scan schetst Ferris een grondig en duidelijk beeld van de veilige toegang. Iedere onvolkomenheid wordt gesignaleerd. De uiteindelijke rapportage is grondig en compleet. Naast een foto van iedere geconstateerde onvolkomenheid, omschrijven wij welke onveilige situaties hierdoor ontstaan, welk herstel gewenst of noodzakelijk is en met welke urgentie. De rapportage omvat tot slot een kostenbegroting voor alle voorgestelde herstelwerkzaamheden.

Herstelwerkzaamheden

Gelet op onze kennis en expertise is Ferris ook de juiste partner voor het uitvoeren van de in de safety scan voorgestelde herstelwerkzaamheden. U kunt erop vertrouwen dat onze medewerkers nauwlettend zorgdragen voor een optimaal veilige toegankelijkheid van de fabrieksconstructies.