De klant vraagt, wij schakelen!

We bewegen samen met de klant naar de toekomst.


De syndus group wil de ‘probleemoplosser’ voor de klant zijn en zal alles in het werk stellen om een uitstekende oplossing te bieden voor de vragen van de klanten. Door de samenwerking van de  verschillende groepsbedrijven is het mogelijk om de klant een kwalitatief hoogwaardig totaalpakket aan te bieden.

Bij de syndus group staan veiligheid en kwaliteit voorop. Daarnaast voeren de medewerkers van syndus de werkzaamheden uit op een flexibele manier, binnen de gestelde wettelijke eisen en de eisen van de klant, zodat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan. Veiligheid en kwaliteit worden geborgd in een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is. Daarnaast is er aandacht voor milieuzaken binnen de door de wet gestelde eisen.

De klant vraagt, wij schakelen! We bewegen samen met de klant naar de toekomst.

Het beleid van de directie is gebaseerd op:

- Het leveren van producten en diensten welke voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en wet- en regelgeving van de overheid.

- Het zorgdragen voor de veiligheid van onze werknemer en die van derden.

- Het voorkomen van persoonlijk letsel, materieel en milieuschades.

- Het stellen van prioriteit bij veiligheid in de bedrijfsvoering.

- Het streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn.

- Het verbeteren van de productiviteit en efficiency.

- Het terugdringen van het aantal klachten door het verbeteren van de ingangs- en interne controles.

Terneuzen, 27 augustus 2014

De directie

 

J.P. Heijens                                                            Drs. S.I.M. de Nijs - Heijens

300_wij_schakelen.png